Lions Club Olofström

Lions Clubs International bildades i Chicago år 1917 och kom till Sverige 1948. Vår klubb här i Olofström startades 1954 och har idag 22 st aktiva medlemmar. Vi stödjer ekonomiskt olika projekt lokalt, nationellt och internationellt se under: Skänkta medel.

Vår största inkomstkälla är  HOLJE MARKNAD som avhålls varje år i maj månad, marknaden en stor betydelse för Olofströms Kommun och vårt hjälparbete i Lions. Det är de insamlade medlen från bl.a. Marknaden som ger Lions möjlighet att i viss mån kunna lindra nöden för många i vårt samhälle
Bidrag har delats ut till bl.a. lägerverksamhet för ungdomar, typ diabetes, astmaallergi, musikläger samt Hällevikslägret där många barn från Olofströms kommun fått bidrag till avgiften.

Är du intresserad eller vill du vara med i vårt arbete genom att göra en daglig insats på hemorten ge lokalt stöd eller en internationell insats utvecklas personligt och yrkesmässigt sök upp någon i styrelsen eller medlemskommittén
Hjälp Lions Hjälpa: Bankgiro 806-3711

Ni vet väl att hos Lions går 100 procent av insamlade medel ut till behövande, det administrativa står vi medlemmar för genom våra medlemsavgifter.

Så skänker Ni 100:- till Lions så går 100:- vidare till något av våra olika hjälpprojekt som finns både lokalt i den egna kommunen, i Sverige och i hela världen. Alla Lions klubbar har ett motto som lyder "We Serve". Lionrörelsens mål kan väl inte uttryckas bättre?

För dig som vill veta mer om oss och vår organisation så hoppas vi kunna ge dig information här på Internet. Tag gärna kontakt med oss om du har några frågor.

 

Vi träffas för medlemsmöte den tredje måndagen i var månad kl. 19.00 i vår klubblokal, Lejonbacken i Olofström.             

Styrelsemöten.  Tisdag veckan före klubbmötet

 


Nerladdningsbara PDF-filer:

Normalstadgar Lions Club Lions Syften