Lionshistoria

Lions club i Olofström

 
1954-55 Den 27 oktober 1954 hölls konstituerande sammanträde under ledning av Växjöpresidenten Knut Westman. Förutom 16 blivande lions från Olofström deltog lions Olle Rydell och Dan Lundquist från Växjöklubben och lion Björn Furustam från Lions Club Kristianstad.
Man fattade ett enhälligt beslut att bilda en klubb och valde en styrelse bestående av följande: Valter Sjögren president Knut Jansmark vice president Sigvard Bringhammar sekreterare Fredrik Lagerholm kassaförvaltare Nils Holmberg klubbmästare Nils-Gunnar Nilsson tail-twister Eric Lugn direktor Till medlemskommitté valdes: Valdo Carlström, Walter Peterson och Algot Almkwist. Klubbens första programkommitté bestod av: Knut Jansmark, Eric Lugn, Nils-Gunnar Nilsson och Carl Lindström.
Årsavgiften fastställdes till 60 kronor/år. I februari 1955 beslöts att medlem som är frånvarande utan anmält förfall skall böta 5 kronor. Medlem som är frånvarande 3 sammanträden i följd utan anmält förfall skall uteslutas ur klubben.
Den första aktiviteten bestod av en auktion å insamlade saker som med lion Bo Svensson som utropare inbringade 1 836 kronor. Behållningen skänktes till en stipendiefond vid realskolan i Olofström, som då firade 10-års jubileum. Stadgekommitténs förslag till klubbstadgar antogs.
Julfemmeförsäljningen inbringade 2 615 kronor. 2(12) 2
Beslöts att anordna ”Barnens dag” under 1956. Till Barnens Dag-general utsågs lion Valdo Carlström.
Hjälp lämnades till ungerska flyktingar, som inkvarterades i Tulseboda. Utdelat belopp 2 200 kr.
 

1955-56 Klubbflagga inköptes. Barnens dag festligheterna gav ett överskott på 24 159:31 kr. Julfemmeförsäljningen gav 3 375:50 kr. Insamling till julklappar till de ungerska flyktingarna i Tulseboda. Kontant fördelades 760 kr. Klubben var fadder till en ungersk flicka, som föddes i lägret. Faddergåvan var ett guldhjärta. Utdelat belopp 2.200 kr.

1956-57 Beviljades 2 anslag med 500 kronor till inköp av invalidbil åt 2 olycksfallsskadade. Utdelning till behövande i Olofström 2 200kronor. Hjälp till ungerska flyktingar Tulseboda 770kronor. Utdelat belopp 4 260Kr 1957-58 Medlemsavgiften höjdes till 70 kronor. Aktiviteten ”Vad väger verktyget” genomfördes. Behållning 742 kr. Julfemmeinsamlingen gav netto 3 122:50 kr. Utdelades 3 300 kr. Betalades vistelsen för 37 skolbarns lägerverksamhet å Hällevikslägret. Kostnaden 2 090 kronor ur BD-fonden. Jämshögs Röda Korskrets fick 1 000 kr till läger för spastiska barn. Utdelat belopp 7 371Kr

1958-59 Julfemmeinsamlingen gav 3 355 kronor och anordnad tomtetombola 531:49 kr. Utdelades gåvor till ett värde av 3 840 kr. Beslöts anordna ”Barnens Dag” 1959. Barnens Dags-general blev lion Nils-Gunnar Nilsson. Beslöts utdela 2 300 kronor till sjuka och handikappade barn inom verksamhetsområdet. Medlen ur Barnens Dags-fonden: Beslöts upprusta 3 st förläggningsbaracker vid Hällevikslägret. Kostnad 3 x 6.000 kr = 18.000 kr ur Barnens Dags-fonden. Barnens Dag gav ett överskott å 36 207:72 kr. Utdelat belopp 24 140Kr 3(12) 3

1959-60 Beslöts att deltaga i radio/tv – aktiviteten för att anskaffa medel till stipendier för kompositörer av seriös musik. Anslogs 40 kr per läsmånad för elev i inbyggd verkstadsskola. Utdelat belopp 8 600Kr

1960-61 Beslöts att höja medlemstaket från 30 till 35 st. Meddelades rådsekreteraren att klubben skulle deltaga i aktiviteten ”Verkstadsskolan i Jordanien”. Utdelat belopp 7 200Kr

1961-62 Lions medlemmar skulle avverka julgranar och själva försälja dessa på torget i Olofström. Julfemmeförsäljningen gav 4 040 kronor. Utdelat belopp 9 800Kr

1962-63 Medlemstaket höjdes från 35 till 40 st. Barnens Dagfestligheterna gav ett nettoöverskott på 28 071:76 kronor. Lion Axel Nilsson hade varit Barnens Dags-general. Julgransförsäljningen inbringade 1 900 kr. ”De oblygas salong” gav ett netto på 2.600kr. Utdelat belopp 17 765Kr

1963-64 Julgransaktiviteten gav 2 900 kr. Julfemmeinsamlingens netto blev 2 157: 50kr. Medlemsavgiften höjdes till 80 kr per år. Utdelat belopp 10 562Kr

1964-65 Klubben beslöt på förslag av lion Olle Sigvant att ”Barnens Dag” skulle slopas. Det hade tidigare anordnats vart tredje år. Istället förslogs att klubben skulle anordna ”Holje Marknad” varje år. Lion Olle Sigvant valdes till marknadsgeneral. Klubbens10-års jubileum firades på Olofströms hotell. Åtta av klubbens tidigare presidenter lämnade en kort redogörelse över ”sitt presidentår”. Vid jubileet överlämnades gåvor från klubbarna i Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby och Ryd. Olofströms köping uppvaktade genom kommunfullmäktige ordförande Eric Carlsson. DG Gunnar Stålberg, 4(12) 4 Mörbylånga deltog i högtidligheten och utdelades 100% -märke till ett antal lionsmedlemmar. Julgransförsäljningen inbringade 632:97 kr och försäljningen av julfemman gav 1 655:08 kr. Utdelat belopp19 300Kr

1965-66 Årets julfemmeförsäljning gav en behållning å 2 420 kr. . Utdelat belopp 25 957Kr

1966-67 Klubben beslöt inköpa ett vitrinskåp för förvaring av standar och dylikt. Kostnad 1 900 kr. Utdelat belopp 59 700Kr  

1967-68 Beslöts att höja medlemsantalet från 40 till 45 st. Valter Sjögren hyllades för sina insatser som DG under fiskalåret .1966- Klubben beslöt initiera till gemensamt möte med klubbarna i Ryd, Lönsboda, Karlshamn, Sölvesborg och Bromölla den 14 juni 1968. Julfemmeförsäljningen inbringade 2 105 kr. Utdelat belopp52 388

1968-69 Klubben beslöt att 15-årsjubiléet skulle firas de 13 januari, 1969. Vid novembermötet, som hölls i Jämshög, höll författaren Sven Edvin Salje ett uppskattat föredrag kring ämnet ”Att skriva historiskt”. Beslöts att anslå 30 000 kr för inköp av ett konstverk, en skulptur av den berömde konstnären Gunnar Nilsson, Paris, att uppställas vid Brännaregården i Olofström. Beslöts att ge styrelsen rätt att bevilja anslag till ”Röda Fjädern” – aktiviteten upp till 20 000 kr. Lion Stig Wickström rapporterade att årets ”Röda Fjädern” – aktivitet gav 119 489:53 kr. Utdelat belopp 96 000Kr 5(12) 5

1969-70 Detta år var lion Valdo Carlström till DG. Bland marknadsbegivenheterna för året märktes vigsel av tre stycken brudpar. Komminister Per Simonsson var vigselförrättare. Marknadsgeneralen, lion Sven Brelén rapporterade att årets föreningar för särskilda tjänster erhållit cirka 10 000 kr. Klubben deltog i julfest för invandrare och delade ut julklappar till samtliga. Anordnades konsert i Jämshögs kyrka med operasångare Erik Saedén och hans maka Elisabeth som medverkande. Kostnad cirka 3 200 kr. Den 6 juni 1970 avtäcktes skulpturen ”Flicka som vänder sig” i närvaro av konstnären Gunnar Nilsson och hans maka Sylvette från Paris. Konstverket kostade cirka 32 000 kr, vilket helt bekostades av klubben. Av rektor Folke Wirén i Bräkne-Hoby fick vi veta att författaren Harry Martinsson hade samlat på diverse kuriosa, vilket han ville överlämna till Hembygdsföreningen i Jämshög. Lion Lennart Eriksson ordnade med hemtransport och överlämnade hela samlingen till Hembygdsföreningen vilken i Jämshög ordnat ett ”Harry Martinsson”-rum. Klubben har ekonomiskt bidragit till förverkligandet av museet. Klubben tilldelades den över hela landet omfattande hedersbetygelsen ”Lejonkronan”, som utdelades till den klubb som anses ha gjort den största och mest uppmärksammade aktiviteten under fiskalåret. Utdelat belopp 59 405Kr

1970-71 Klubben genomförde under flera söndagar skogsröjning hos lion Bo Svensson och ersättningen för arbetet tillfördes klubbkassan. För utrustande av tandklinik i Tanzania anslog klubben 40.000kr. . Utdelat belopp 88 692Kr

1971-72 Till kulturstipendium till författaren Sven Edvin Salje anslogs 5 000 kr för hans bygdebevarande kulturella insats. Utdelat belopp 91 218Kr 6(12) 6

1972-73 I likhet med tidigare år förekom julgranshuggning. Klubben deltog i insamlingen till Riksmötets stipendiefond på sedvanligt sätt. Årets marknadsgeneral var Christer Gustavsson. Emedan Sveriges försvar icke kunde undvara lion Christer hade han inkallats till militärtjänst den 2 maj, men lion Håkan Murby övertog hans marknadsbestyr och skötte fortsättningen med den äran. Utdelat belopp 43 122Kr

1973-74 Till Karlshamns lasaretts utrustning med Tv-apparater och ljusstakar beslöt klubben anslå medel, detta i likhet med klubbarna i Karlshamn och Sölvesborg. Utdelat belopp 65 000Kr 

1974-75 Beslöts anslå 1 500 kr till inköp av skridskor åt de elever i skolan som saknade skridskor. Klubbens 20-års jubileum firades sen 26 oktober, 1974 med fest i Södra Hallen vid Volvo-Olofströmsverken. Förutom DG Carl-Johan Persson och kringliggande klubbars representanter var även företagschefen vid Volvo-Olofströmsverken närvarande och festligheten präglades av det gemyt som alltid är tillfinnandes när Lions samlas. Beslöt att göra en utfärd till Furubodahemmet, som är ett hem för handikappade, och därvid överlämna en gåva på 5.000kr. Ett delbidrag på 1,000 kr anslogs till ett flygplan som skulle transportera livsmedel i Etiopien. Riksaktiviteten ”Vårfemman”. Styrelsen fick i uppdrag att köpa lotter upp till 1 000 st á 5kr. Jämshögsortens Hembygdsförening erhöll 6 500 kr för iordningställandet av hembygdsmuseet i Jämshög. Utdelat belopp 50 000Kr

1975-76 DG Torsten Samsson förrättade intagning av en ny medlem i samband med hans besök i klubben. Klubben arrangerade en fågelexkursion den 9 maj till Hammarsjön. Lion Olof Mohlin ledde exkursionen. Återstår att rapportera från marknadsgeneralen Håkan Murby att årets marknadsresultat för första gången översteg 100 000 kr. Det exakta beloppet utgjorde 104 080:58 kr. Utdelat belopp59 000Kr 7(12) 7

1976-77 DG Olle Karlsson besökte klubben och uttalade sin tillfredsställelse över det sätt på vilket Olofströmsklubben arbetar. Måhända det glänsande resultatet från årets Holje Marknad inspirerat verksamhetsområdets föreningar till anslagsframställningar lämnar vi därhän. Årets marknadsgeneral, lion Kjell-Åke Karlsson, kände tillfredställelse när kassören, lion Jerk Adolfsson meddelade att årets marknad sannolikt skulle lämna ett totalt netto omkring 100 000 kr. Även övriga lions voro belåtna och arbetet med att tillverka 50 nya torgstånd hade haft åsyftad verkan. Allt hade varit uthyrt. Utdelat belopp 101 000Kr

1977-78 Lion Sven Brelén som är ansvarig för att det elektriska fungerar vid Holje Marknad föreslog att man skulle iordningställa permanenta uttag för elström istället för de provisoriska ledningar, som inför varje marknad dels skall monteras upp och ned och dels behöver anläggningen som sådan göras mera driftsäker. Klubben beslöt hänskjuta frågan till kommande marknadskommitté. vDG Ingvar Svärd, Ljungby gästade klubben och höll ett intressant anförande om Lions i Sverige målsättning och arbete samt framförande DG:s hälsning till klubben. Rapporterades att anläggandet av permanenta el-uttag vid marknadsområdet beräknades kosta cirka 18 000 kr. Marknadsstyrelsen bemyndigades besluta acceptera förslaget, som sedermera antogs. Årets marknadsgeneral hade varit lion Claes-Göran Andersson och marknaden hade genomförts programenligt och i traditionell stil. Lion C-G Jacobsson hade inviterat Rune Borgesjö till kvällens sammanträde för att denne skulle informera om ett projekt i Peru, där bl.a. Skånska Cement utför arbeten för Sidas räkning. Klubben kommer sannolikt att engagera sig för att lämna behövande hjälp i Peru. Utdelat belopp 93 000Kr

1978-79 Lion C-G Jacobsson som varit eldsjäl i Peru-projektet meddelade att skinnvaror och annat konsthantverk från handikappskolan i Peru kommer att utställas i Olofström och försäljas. Lions medlemmar uppmanades beställa varor för senare leverans. DG Bengt-Åke Kronzell gästade klubben och uttryckte medmänsklighet som tema i talet. Vännen Bengt-Åke visade sig kunna uttrycka sig i så väl tal som musik. Ansåg att aktiviteten ”Hjälp på väg” var en aktivitet som vår klubb borde engagera sig uti. 8(12) 8 Aprilsammanträdet hade förflyttats till Karlshamn där vi tillsammans med Karlshamnsklubben avnjöt en härlig måltid sedan sammanträdena avverkats i skilda lokaler. Byggnadskommitténs ordförande, lion Sven-Ivar Persson rapporterade att kostnaden för det permanenta el-systemet vid marknadsplatsen belöper sig på 28 900 kr. Klubben beslöt att arbetet skulle utföras men att kostnaden kanske borde utsträckas och belasta 3-4 marknader. Lion Sven-Ivar poängterade behovet av inköp av 3 större och 1 mindre vagn för marknadskontoret m.m. Återstår att se om vi kan få ett acceptabelt pris på vagnarna, som f.n. äges av Skånska Cement. Utdelat belopp 98 000Kr

1979-80 Från centralt håll ventilerades en eventuell överflyttning av vår klubb till ett under bildande varande nytt distrikt, sedermera benämnt 101 VG. Detta motsatte sig vår klubb och resultatet blev att vi skulle få vara i 101 SM. Som synbart bevis på att klubben tilldelats ”Lejonkronan” under år 1970 fick vi ett diplom med ett fotografi över utmärkelsen, vilken tilldelas den klubb inom landet som guvernörsrådet ansett gjort den bästa årsprestationen. Klubben hade bekostat renovering och gravering av minnessten i Jämshög å den fastighet som den internationellt kände brobyggaren J.F Andersson varit född. : DG Åke Ask gästade klubben och harangerade den för väl genomförda Aktiviteter, främst Holje Marknad. Utdelat belopp 56 500Kr

1980-81 Tillsammans med Röda Korset insamlade klubben medel och tält till jordbävningsdrabbade i Algeriet. Det blev 45 st. tält och 10.015 kr Insamlade. Ett av vår klubbs stora önskemål har sedan länge varit anskaffandet av en egen klubblokal. Lion Stig Evergren meddelande att Volvo Personvagnar AB kunde tänkas sälja en av sina överflödiga bostadsbaracker, som var placerad i Backaområdet. Priset beräknades ligga på cirka 10 000 kr. Ändring av lokaliteterna och upprustning av byggnaden var givetvis erforderlig. Marken kunde arrenderas under en 10-årsperiod för 200 kr / år, varefter förlängning kunde ske i 5-årsperioder. Vid sammanträde som hölls i Karlshamns Golfklubbs lokaler i Mörrum röstade praktiskt taget samtliga för att idén skulle förverkligas. Så skedde också. Utdelat belopp 52 850Kr 9(12) 9

1981-82 Förhandlingarna beträffande klubbstugan genomfördes planenligt. Arbetet med i ordningsställandet skedde med stor intensitet och arbetsiver. Klubben hade besök av DG Lars Stenbäck. Utdelat belopp 68 730Kr

1982-83 Konstaterades att närvaroprocenten för Olofströmsklubben låg betydligt över genomsnittet. En bidragande orsak kan vara den trivsel som finns inom klubben och en bidragande orsak kan vara tillkomsten av den egna klubbstugan ”Lejonbacken”. DG Sven-Ingvar Alexandersson betonade detta vid sitt besök i klubben. Följande anslag beviljades: Utdelat belopp 37 300Kr 1983-84 Zonträff anordnades i Södra Hallen med rekorddeltagande från alla klubbar inom zonen. DG Sven-Åke Hjertberg med sin Laila och GRO Åke Ask med sin Gudrun förhöjde med sin närvaro festen. Klubben var medarrangör vid Haggerevyns föreställningar i Karlshamn, vilket beräknades inbringa cirka 40.000 kr, vilka medel skall användas till inköp av en ny skeppsbåt till räddningskryssaren Gustav Dahlén. Följande anslag beviljades: Polenhjälp, tiggt ihop 1 000 liter färg till målning av sjukhus i Poznan Genom Lion Jan-Åke Pettersson Utdelat belopp 54 950Kr . 1984-1985 Studiebesök i Tingsryd på Ål-odling och musteri. Utdelat belopp 49 968Kr 1985-1986 30 Sjukhussängar sändes till Polen. Till Röda fjädern insamlingen säljes 15 000 Kassar samt 50 tavlor a 400 kr. Utdelat belopp 56 450Kr 1986-1987 Studiebesök på postterminalen i Kristianstad, Utdelat belopp 84 600Kr 1987-1988 Ett klubbmöte avhölls på Ivösjöns vatten. Utdelat belopp 125 750Kr

1988-1989 Ett klubbmöte med studiebesök Blackstone i Mjällby. Utdelat belopp 79 540Kr 1989-1990 Klubben värd för Regionsmöte 1989 .RO var Lars-Åke Nilsson. Utdelat belopp 37 318Kr 10(12) 10 

1990-1991 Lars-Erik Larsson zo under året. Klubben var i Polen och överlämnade en hjälpsändning. Olofströmsklubben har högst närvaro i Zonen. Utdelat belopp 239 748Kr

1991-1992 Klubbmöte med studiebesök på STG-plast i Lönsboda. Klubben erhöll den åtråvärda utmärkelsen Lejonkulan för insamling till Polen tillsammans med LO-sektionen. Utdelat belopp 174 475Kr

1992-1993 Landshövding Ulf Lönnqvist gästar klubben på ett klubbmöte samt tackar för allt stöd till bl.a. Hällevikslägret som ligger honom varmt om hjärtat. Insamlingen ”10 öre för världen” inbringat 14 000KR Utdelat belopp 165 700Kr *

1993-1994 Rolf Björkhem ansvarade för en ombyggnad av Backa som gav en större och ljus möteslokal. En extra utdebitering per medlem samt ett mindre lån, klarade kostnaderna. Utdelat belopp 145 215Kr

1994-1995 Klubbens 40 år firades på hotell Aniara under trevliga former. Klubben arbetar för att starta en lions klubb i Kwidzyn i Polen. Utdelat belopp 134 350Kr

1995-1996 Sune M Greén Zon-ordförande i Zon 1. Juni mötet avhölls i bygdegården på Hanö. Kungafonden är den centrala aktiviteten vi arbetat med. Olofströmsklubben vinner resa till konventet i Montreal 96.Vi köper in en jacka, som skall bäras på alla lionsarrangemang. Utdelat belopp 147 950Kr 

1996-1997 Sune M Greén distriktskassör detta fiskalår. 10 lions medverkar vid Skördedagen i Drögsperyd. Holje Marknad 1997 slopar entréavgifterna. Köket på Backa renoveras och målas. Utdelat belopp 107 689Kr 1

1997-1998 Försäljning av julkort på julskyltningssöndagen. Medverkan vid Skördedagen i Drögsperyd. Klubben genomför en aktivitet ”en gränslös kväll” i Folkets Hus som ger 8834Kr till förmån för Barncancerföreningen i södra regionen. Aprils månadsmöte avhölls i Drömfabriken med underhållning av musikalen ”Smööör” Utdelat belopp 190 300Kr

1998-1999 Sune M Greén är årets Distriktsguvenör. Olofströms lions club värd för årets Distriktsmöte i Folkets Hus. Lions medverkar vid invigningen av övre torget med klubbens marknadsstånd. Utdelat belopp 181 698Kr 11(12) 11

1999-2000 Lion Sune M Greén tilldelas utmärkelsen ”Melvin Jones Fellows” Klubben arrangerar ”revyfestival” i Folkets Hus. Klubben medverkar vid Skördedagen i Drögsperyd Inkomst 9 250:- Klubben arrangerar julkonsert för fösta gången på många år i Jämshög Kyrka med Per-Philip med son i en fullsatt kyrka. Studiebesök görs på (Absolut) Vin & Sprit i Åhus. Lion Anders Törnqvist och Sune M. Greén reste till Litauen med en hjälpsändning. Utdelat belopp 192 680Kr

2000-2001 Studiebesök och klubbmöte på EBP. Julkonserten i Jämshög kyrka I fullsatt kyrka. Vi avhöll ett klubbmöte i Harasjömåla med fiske och grillning. Utdelat belopp 150 220Kr

2001-2002 Julkonserten i Jämshögs Kyrka. Lion Herbert Svensson och Bo Edenborg tilldelades utmärkelsen ”Melvin Jones Fellows”.. 2002-2003 Julkonserten i Jämshögs Kyrka. Lion Lars-Erik Larsson tilldelades utmärkelsen ”Melvin Jones Fellows”.

2003-2004 Uppskattad aktivitet, tillverkning (Komperskulla) och försäljning av julkärvar. Julkonserten anordnades detta år i Olofströms Kyrka. Studiebesök hos Stans o Press i Vilshult. Årsavgiften bestämdes till 800 Kronor.

2004-2005 Klubben har nu 35 medlemma därav 8 st privilegierade medlemmar. Julkonsert i Jämshögs Kyrka med Familjen Trasthe. Klubben skänkte 100 000 Kr till hjälp vid flodvågskatastrofen i Sydostasien. Studiebesök på Wida sågverk i Alvesta. Lion Jan-Åke Petersson och Anders Lindqvist tilldelades utmärkelsen ”Melvin Jones Fellows under året. Lions-Quest: Lärare och skolpersonal från rektorsområden i Kyrkhult/Vilshult fick utbildning på Fritzatorpet under 2 dagar.

2005-2006 Lion Kjell Olsson och Göte Nilsson tilldelades utmärkelsen ”Melvin Jones Fellows”. Lärare och skolpersonal från rektorsområde Jämshög/Gränum fick Lions-Quest utbildning på Fritzatorpet under 2 dagar. Lions deltog vid årets julskyltning i Olofström samt Kyrkhult med insamling som fortsatte på Hotell Fritzatorpet under helgerna och gav 8 000 kr till hjälp i Pakistan. Klubben arrangerade en Julkonsert den 17 december med familjen Trasthe i Jämshögs kyrka. Lion Karl-Evert Andersson, Åke Svensson och Per-Åke Persson tilldelades utmärkelsen ”Melvin Jones Fellows” på marsmötet. April mötet kombinerades med ett besök på Olofströms fjärrvärmeverk. Vid klubbens junimöte fick klubben sina första damer som medlemmar: Carina Algmo-Törnqvist, Anneli Rampre och Cristina Sidling. 12(12) 12

2006-2007 Lion Magnus Larsson, Anders Törnqvist, Lars Sällström och Johan Johansson från klubben åkte till Litauen med Kyrkorna Hjälper för utdelning av 90 matpaket. Klubben har besök av Anastazija Kazakeviciute socialchef i Ignalina i februari. Klubben arrangerar för första gången handikappsdans i Folkets Hus. Aktivitet med korvgrillning i Olofström och Kyrkhult vid julskyltningen. Julkonsert i Jämshögs Kyrka med Madde och grabbarna. Studiebesök marsmötet på Mixi-Print och aprilmötet på Dooria i Osby. Holje Marknad som vanligt i maj månad.

2007-2008 Lion Lars-Olle Mattisson väljs till klubbens president, första gången i klubbens historia som någon är president 2 gånger. Studiebesök i september på Jämshögs Hembygdsmuseum och i november på PV Enterprise i Vilshult. Klubben anordnar handikappsdans i Folkets Hus. Korvgrillning i Olofström och Kyrkhult vid julskyltningen.

2008-2009 Medlemsavgiften höjs till 1000:- Oktobermötet på Harasjömåla Fiskecamp. I november genomför klubben en 2 dagars utbildning i Lions Ouest för 35 lärare från Ekeryd och Brännaregårdsskolan och under våren genomförs ytterligare en 2 dagars utbildning i Lions Ouest för 30 tal lärare från Vilbokssskolan därmed har klubben erbjudit utbildning till samtliga anställda inom kommunens förskolor, låg och mellanstadier, ansvarig från klubben har varit Lion Lars-Erik Larsson till en kostnad på 250 000Kr. Julkonsert i Jämshögs kyrka med Ingmar Nordström. Till påsken tillverkades påskris och de såldes till förmån för Rödafjäderninsamlingen, klubben medverkar även med försäljning vid Bodagen 2 maj. Klubben anordnade den 45:e Holje Marknaden i maj månad med ett netto på 347 614 Kr.

2009-2010 Julkonsert i Jämshögs Kyrka med Björnsson Band. Korvgrillning vid julskyltningen i Olofström och Kyrkhult. Året avslutades med julfest på Liljenborg i Jämshög. Lion Johan Johansson och Anders Törnqvist tilldelades utmärkelsen ”Melvin Jones Fellows” under året. Klubben deltog under året med insamlingen till Världens Barn och Röda Fjädern, arrangerade handikappsdans samt deltog i ”Olofström i medvind”. Anders Törnqvist zonordförande under verksamhetsåret.

2010-2011 Medverkade på Medvind med att sälja lotter inför ankracet på Holje Marknad. Sedvanlig Julkonsert i Jämshögs kyrka i december samt korvgrillning i Olofström och Kyrkhult på julskyltningen. Lion Glenn Östergaard och Lion Arne Widerstrand tilldelades utmärkelsen ”Melvin Jones Fellows”. Förhandlingar med Volvo om att köpa tomten där klubblokalen Backa ligger. Klubben har nu 29 medlemmar. Olle Sigvant begär utträde efter 50 år i klubben vilket uppmärksammades vid årets sista möte där Olle mottog utmärkelse för 50 års medlemskap.

2011-2012 Klubben arrangerade Handikapp dans i Folkets Hus. Julkonsert i Jämshögs kyrka. Korvgrillning julskyltningen i Kyrkhult, Olofström och Fritzatorpet. Klubbmöte hos Brokamåla Gård, Seth-Åke Andersson var Marknadsgeneral. Klubben installerade värmepump på Backa