Lions Club Olofström

Alla vackra tankar i världen väger mindre än en enda vänlig handling.

 Rubriken här ovan kan man, om man så vill, tillämpa om Lions organisation och dess medlemmar. Att intressera sig för omvärlden och sina medmänniskor och handla därefter. Det är inte frågan om att revolutionera världen. Det är istället en fråga om att begrunda möjligheterna att efter egen kraft och förmåga hjälpa tillsammans med vänner i det lag som är en Lions Club. Och det har man lyckats många gånger med goda resultat.
Antingen du är man eller kvinna är du välkommen i organisationen, som är världens största privata humanitära organisation. Klubbarna arbetar likaväl med uppgifter på hemmaplan i vår kommun som med internationella projekt.
Styrkan i Lions är att medlemmarna arbetar samman tvärs över gränserna oberoende av social status eller religiösa förhållanden.
Här handlar det om gemenskap, där varje medlem bidrar med arbetskraft och erfarenhet.

Det finns inga gränser för Lions 186 länder och geografiska områden samarbetar
Det finns inga gränser för Lions 44 000 klubbar samarbetar
Det finns inga gränser för Lions 1,4 miljoner medlemmar samarbetar Det finns inga gränser för Lions

Lions Club Olofström