Lions Club Olofström

Alla vackra tankar i världen väger mindre än en enda vänlig handling.

 Rubriken här ovan kan man, om man, tillämpa om Lions organisation och dess medlemmar. Att intressera sig för omvärlden och sina medmänniskor och handla därefter.

Det är inte frågan om att revolutionera världen. Det är istället en fråga om att begrunda möjligheterna att efter egen kraft och förmåga hjälpa tillsammans med vänner i det lag som är en Lions Club. Och det har  vi lyckats många gånger med goda resultat.
Antingen du är man eller kvinna är du välkommen i Lions Club Olofström. Vi arbetar likaväl med uppgifter på hemmaplan i Olofström som med internationella projekt.
Styrkan i Lions är att medlemmarna arbetar samman tvärs över gränserna oberoende av social status
Lions Club här i Olofström startades 1954 och har idag 19 st aktiva medlemmar, år 2024 har vi varit verksamma i 70år i Olofström och delat ut över 8 miljoner i bidrag där de största inkomsterna kommer från att arrangera Holje Marknad. 
 
Ni vet väl att hos Lions går 100 procent av insamlade medel ut till behövande, det administrativa står vi medlemmar för genom våra medlemsavgifter.
Så skänker Ni 100: - till Lions så går 100:- vidare till något av våra olika hjälpprojekt som finns både lokalt i den egna kommunen, i Sverige och i hela världen. Alla Lions klubbar har ett motto som lyder "We Serve". Lionrörelsens mål kan väl inte uttryckas bättre?

https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/es?s=94443966&e=1636495&elqTrackId=ed05409619a94f3a8efb5565e6b2b24e&elq=0e159b6a3cab4c89a0ee29bf20c6e9cb&elqaid=35204&elqat=1

Det finns inga gränser för Lions 186 länder och geografiska områden samarbetar
Det finns inga gränser för Lions 44 000 klubbar samarbetar
Det finns inga gränser för Lions 1,4 miljoner medlemmar samarbetar Det finns inga gränser för Lions

Lions Club Olofström