Styrelse 2023/2024

Styrelse för fiskalåret 2023/2024 för LC Olofström

Styrelse för fiskalåret 2023/2024 för LC Olofström                                                            

President* (1år)                         Sven-Åke Kieninger
Vice President*                          Seth-Åke Andersson
Past President*                          Seth-Åke Andersson
Sekreterare* (1år)                      Tony Svensson
Vice Sekreterare                      
Kassaförvaltare* (1år)                Steve Axelsson
Vice Kassaförvaltare                  Cecilia Dahl
Klubbmästare* (1år)                  Claes Bengtsson
Tail Twister* (1år)                      Seth-Åke Andrsson
Director* (1år)                            Patrick Nenonen
Medlemsdirector(1år)                Lars Sällström
Revisor                                      Maria Sällström
                                                    Maria Bjarnehäll
Valberedning                             Claes Bengtsson
                                                    Per Gustavsson
Marknadsgeneral* (1år)             Tony Svensson

*ingår i styrelsen