Kassaförvaltare genom åren

Valda att sköta Lions Clubs klubbkassa samt hjälpkassa kassan genom åren!

1954-1955 Lagerholm Fredrik

1955-1956  Lagerholm Fredrik

1956-1957  Davidsson Sture

1957-1958  Nilsson Axel

1958-1959   Nilsson Allan

1959-1960  Silverberg Eskil

1960-1961  Possling Bern

1962-1963  Svensson Bernt

1963-1964  Wallin Erik

1964-1965  Evergren Stig

1965-1966  Svensson Rune

1966-1967  Svensson Herbert

1967-1968 Adolfsson Jerk

1968-1969  Adolfsson Jerk

1969-1970 Adolfsson Jerk

1970-1971  Adolfsson Jerk

1971-1972  Adolfsson Jerk

1972-1973  Adolfsson Jerk

1973-1974  Adolfsson Jerk

1974-1975  Adolfsson Jerk

1975-1976  Adolfsson Jerk

1976-1977  Adolfsson Jerk

1977-1978  Adolfsson Jerk

1978-1979  Adolfsson Jerk

1979-1980  Adolfsson Jerk

1980-1981  Adolfsson Jerk

1981-1982  Adolfsson Jerk

1982-1983  Adolfsson Jerk

1983-1984  Adolfsson Jerk

1984-1985  Johansson Sune M

1985-1986  Johansson Sune M

1986-1987  Johansson Sune M

1987-1988  Johansson Sune M

1988-1989  Johansson Sune M

1989-1990  Gunnarsson Christer

1990-1991   Gunnarsson Christer

1991-1992  Gunnarsson Christer

1992-1993  Nilsson Claes-Göran

1993-1994  Nilsson Claes-Göran

1994-1995  Nilsson Claes-Göran

1995-1996  Mattisson Lars-Olle

1996-1997  Mattisson Lars-Olle

1997-1998  Nilsson Björn

1998-1999  Nilsson Björn

1999-2000  Nilsson Björn

2000-2001  Östergaard Glenn

2001-2002  Östergaard Glenn

2002-2003  Larsson Magnus

2003-2004  Larsson Magnus

2004-2005  Ericsson Rune

2005-2006  Ericsson Rune

2006-2007  Martinsson Johnny

2007-2008  Martinsson Johnny

2008-2009  Sällström Lars

2009-2010  Sällström Lars

2010-2011  Andersson Seth-Åke
2011-2012  Andersson Seth-Åke

2012-2013  Nenonen Patrick
2013-2014  Nenonen Patrick
2014-2015
2015-2016
2016-2017 Mikael Dahl
2017.2018 Mikael Dahl
2018-2019 Mikael Dahl
2019-2021 Mikael Dahl