Historik

1954-55 Den 27 oktober 1954 hölls konstituerande sammanträde under ledning av Växjöpresidenten Knut Westman. Förutom 16 blivande lions från Olofström deltog lions Olle Rydell och Dan Lundquist från Växjöklubben och lion Björn Furustam från Lions Club Kristianstad.

Man fattade ett enhälligt beslut att bilda en klubb och valde en styrelse bestående av följande:


Valter Sjögren                  president

Knut Jansmark                 vice president

Sigvard Bringhammar      sekreterare

Fredrik Lagerholm            kassaförvaltare

Nils Holmberg                  klubbmästare

Nils-Gunnar Nilsson        tail-twister

Eric Lugn                        direktor

Till medlemskommitté valdes: Valdo Carlström, Walter Peterson och Algot Almkwist.

Klubbens första programkommitté bestod av: Knut Jansmark, Eric Lugn, Nils-Gunnar Nilsson och Carl Lindström.             

Årsavgiften fastställdes till 60 kronor/år. I februari 1955 beslöts att medlem som är frånvarande utan anmält förfall skall böta 5 kronor.  Medlem som är frånvarande 3 sammanträden i följd utan anmält förfall skall uteslutas ur klubben.

Den första aktiviteten bestod av en auktion å insamlade saker som med lion Bo Svensson som utropare   inbringade 1 836 kronor. Behållningen skänktes till en stipendiefond vid realskolan i Olofström, som då firade 10-års jubileum.              Julfemmeförsäljningen inbringade 2 615 kronor.

Beslöts att anordna ”Barnens dag” under 1956. Till Barnens Dag-general utsågs lion Valdo Carlström.   Barnens dag festligheterna gav ett överskott på 24 159:31 kr.   Julfemmeförsäljningen gav 3 375:50 kr.

Insamling till julklappar till de ungerska flyktingarna i Tulseboda. Kontant fördelades 760 kr.

Klubben var fadder till en ungersk flicka, som föddes i lägret. Faddergåvan var ett guldhjärta.                 

 

1956-57      Beviljades 2 anslag med 500 kronor till inköp av invalidbil åt 2 olycksfallsskadade. Utdelning till behövande i Olofström 2 200kronor. Hjälp till ungerska flyktingar Tulseboda 770kronor.           

 

1957-58      Medlemsavgiften höjdes till 70 kronor. Beslöts anordna ”Barnens Dag” 1959. Barnens Dags-general blev lion Nils-Gunnar Nilsson. Beslöts upprusta 3 st förläggningsbaracker vid Hällevikslägret. Kostnad  3 x 6.000 kr = 18.000 kr ur Barnens Dags-fonden. Barnens Dag gav ett överskott å 36 207:72 kr.                         

 

1962-63      Medlemstaket höjdes från 35 till 40 st. Barnens Dagfestligheterna gav ett nettoöverskott på 28 071:76 kronor. Lion Axel Nilsson hade varit Barnens Dags-general. Medlemsavgiften höjdes till 80 kr per år.         

 

1964-65      Klubben beslöt på förslag av lion Olle Sigvant att ”Barnens Dag” skulle slopas. Det hade tidigare anordnats vart tredje år. Istället förslogs att klubben skulle anordna ”Holje Marknad” varje år. Lion Olle Sigvant valdes till marknadsgeneral.  Klubbens10-års jubileum firades på Olofströms hotell. Åtta av klubbens tidigare presidenter lämnade en kort redogörelse över ”sitt presidentår”. Vid jubileet överlämnades gåvor från klubbarna i Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby och Ryd. Olofströms köping uppvaktade genom kommunfullmäktige ordförande Eric Carlsson. DG Gunnar Stålberg,    

1967-68      Beslöts att höja medlemsantalet från 40 till 45 st.     

1968-69      Klubben beslöt att 15-årsjubiléet skulle firas de 13 januari, 1969. Beslöts att anslå 30 000 kr för inköp av ett konstverk, en skulptur av den berömde konstnären Gunnar Nilsson, Paris, att uppställas vid Brännaregården i Olofström.  Lion Stig Wickström rapporterade att årets ”Röda Fjädern” – aktivitet gav 119 489:53

1969-70      Detta år var lion Valdo Carlström till DG.  Den 6 juni 1970 avtäcktes skulpturen ”Flicka som vänder sig” i närvaro av konstnären Gunnar Nilsson och hans maka Sylvette från Paris. Konstverket kostade cirka 32 000 kr, vilket helt bekostades av klubben. Klubben tilldelades den över hela landet omfattande hedersbetygelsen ”Lejonkronan”, som utdelades till den klubb som anses ha gjort den största och mest uppmärksammade aktiviteten under fiskalåret.

1971-72      Till kulturstipendium till författaren Sven Edvin Salje anslogs 5 000 kr för hans bygdebevarande kulturella insats.

Detta var lite av vad som hände de första åren i klubben,vad som hänt senare finns i en PDF filen längst ner på sidan!

 

 

 

 

 

 

 

             

 


Nerladdningsbara PDF-filer:

Klubbens Årskrönika